0939.73.6699

Bục xuất phát bể bơi hai bậc

Liên hệ

Chiều cao: 700 mm

– Kích thước mặt: 500 x 500 mm

– Chất liệu: AISI 304 và polyester

– Màu sắc: màu xanh