0939.73.6699

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Bộ châm hoá chất pH và ORP tự động Emec PA-LDPHRH

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Bộ châm hoá chất tự động Emec PA-LDPHCL

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Bộ điện phân muối bể bơi Kripsol KLX

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Bộ điện phân muối Ezk

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Bơm định lượng

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Bơm định lượng kiểm soát độ pH Emec VMSPO

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Đèn UV diệt khuẩn nước bể bơi công nghiệp (Hayward TBN)

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Đèn UV diệt khuẩn nước bể bơi gia đình (Hayward Mỹ)

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Hệ thống kiểm soát và châm hoá chất PA-WDPHRH

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Hệ thống xử lý nước Ozone HydroRite UVO₃

Liên hệ

Thiết bị xử lý hoá chất, khử trùng

Máy Ozone xử lý nước bể bơi Ezkpool

Liên hệ